Kto je pôrodná asistentka? Kto je dula?

Aký je rozdiel medzi pôrodnou asistentkou a dulou?

Kto je pôrodná asistentka (PA)?

PA je špecialistka s odborným vysokoškolským vzdelaním v odbore pôrodná asistencia. Poskytuje zdravotnú starostlivosť o tehotnú, rodiacu ženu, ženu po pôrode a dieťa pričom uplatňuje najnovšie poznatky v praxi. Získané vedomosti a praktické zručnosti potom s citlivým prístupom využíva. Pristupuje ku klientkám s maximálnou úctou, rešpektom, podporuje ich práva a uspokojuje individuálne potreby. PA je vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník s povinným sústavným odborným vzdelávaním a registráciou v SKSaPA s možnosťou ďalšieho certifikačného a špecializačného štúdia.

Pôrodná asistencia
je odbor, ktorý sa vo všeobecnosti zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku, dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie. Je charakterizovaná komplexným, holistickým prístupom k žene vo všetkých jej životných obdobiach, v zdraví aj v chorobe. Pôrodná asistencia je regulovaným povolaním ktorého vykonávanie determinujú špecifické legislatívne a regulačné opatrenia Európskej únie.

Celý vestník MZSR – Koncepciu odboru pôrodná asistencia nájdete aj na stiahnutie tu: Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Kto je dula?

Verejnosť si veľmi často zamieňa dulu a pôrodnú asistentku, dokonca ich považuje za rovnocenné. Rozdiel je minimálne vo vzdelaní a samozrejme v tej konkrétnej osobe. Slovenské duly absolvujú kurz v občianskom združení Slovenské duly. Takto špeciálne vyškolená žena, sprevádza ženy v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia. Poskytuje emocionálnu a psychickú oporu rodiacim ženám a ich rodinám. Je zdrojom praktických informácií a má prehľad o možnostiach vo vašom regióne. Dula je oporou novej rodiny a prispieva svojimi praktickými skúsenosťami. Svojou kontinuálnou podporou mamičky dopĺňa starostlivosť odborného personálu plne rešpektuje predstavy a rozhodnutia ženy počas pôrodu.

Pôrodná asistentka má vysokoškolské vzdelanie, je to jedno z regulovaných povolaní v Európskej únií. Takže ak sa rozhodujete medzi dulou a pôrodnou asistentkou toto by mal byť hlavý faktor. Duly mám rada, perfektne dopĺňajú prácu zdravotníckeho personálu, ktorého je málo. Ak však hľadáte niekoho, kto vám poradí komplexne, pridá odborný pohľad a skúsenosti z praxe neváhajte zvoliť pôrodnú asistentku. Môj jedinečný program Moja osobná pôrodná asistentka spája všetky schopnosti duly s vedomosťami nadobudnutými počas štúdia a praxe. Je prítomná pri zrode novej rodiny a pomáha všetkými schopnosťami a možnosťami.

Čo je regulované povolanie?

Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie, musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, aby ste mali prístup k danému povolaniu, absolvovať špeciálne skúšky, napríklad štátne, a zaregistrovať sa na profesijnom orgáne predtým, ako povolanie môžete začať vykonávať (komora sestier a pôrodných asistentiek). Ak je vaše povolanie regulované v krajine EÚ, v ktorej ho chcete vykonávať, môže byť potrebné požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie. Je to napr. lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, architekt, právnik a pod.

 

Ďalšou možnosťou je zazmluvnenie osobnej pôrodnej asistentky, ktorá by vás sprevádzala celé tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. Bohužiaľ, slovenská legislatíve neumožňuje prísť pôrodnej asistentke k pôrodu doma, ako je to v zahraničí. Ale môže vás sprevádzať v pôrodnici a pokiaľ s ňou má zmluvu (PA s nemocnicou) môže odvádzať pôrody pod dohľadom lekára.  Toto sa však deje veľmi málo, pretože pôrodné asistentky v nemocniciach sú vyťažené.

Ďalšou možnosťou sú preto komunitné pôrodné asistentky. Union zdravotná poisťovňa, a.s. uhrádza zdravotnú starostlivosť, poskytovanú licencovanou pôrodnou asistentkou: v rámci prenatálnej starostlivosti 5x v čase od 20. týždňa tehotenstva, po pôrode 2x počas obdobia šestonedelia, 2x v rámci starostlivosti o novorodenca v domácom prostredí. V súčasnosti je na Slovensku len 9 pôrodných asistentiek, ktorým túto starostlivosť poisťovňa uhrádza.

Záver je, že poisťovne veľmi nepreplácajú zdravotnú starostlivosť poskytovanú pôrodnou asistentkou, a ani nemajú komu, lebo o to nie je záujem, čo je teda obrovská škoda. Keby si to tak tie ženy vyžadovali od tej poisťovne….

 

Pripravte sa na pôrod pod dohľadom našej certifikovanej pôrodnej asistentky! Pre viac info a prihlásenie klikni TU.

 

Kto ešte môže sprevádzať pri pôrode?

Existuje možnosť LEN otec, alebo LEN pôrodná asistentka? NIE! Môžu byť obaja, alebo sa na pôrodnej sále striedať. Dnes je to úplne bežnou vecou, ale nie každý chlap na to naberie odvahu. Možno nemá rád pohľad na bolesť svojej partnerky, možno na krv, možno pocit bezmocnosti, že nevie ako pomôcť (to sa učíme v kurze). 
Ak partner váha, alebo sa pôrodu z rôznych príčin nemôže zúčastniť (je na služobnej ceste, stráži deti) a vy pri sebe potrebujete mať oporu, je úplne na mieste kontaktovať svoju pôrodnú asistentku. Často sa stáva, že rodiaca žena má so sebou sprevádzajúce osoby dve – profesionálny sprievod a aj partnera. Záleží to však od možností pôrodnice. Počas korony je zvyčajne len jeden. Partner nie je vhodný doprovod pokiaľ bude ženu stresovať a žena sa bude starať o to, či ho netreba kriesiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.