PODPORTE NÁS

Ako podporiť naše Občianske združenie?

 

Ako darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec:

Do 15.2. automaticky podávate svojmu zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, v tlačive zaškrtnite kolónku VII – žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely paragrafu 50 zákona. Na základe tohto Vám zamestnávateľ vydá potvrdenie o zaplatení dane. Tlačivo si môžete stiahnuť tu, ale Vám toto tlačivo má dať zamestnávateľ, musíte si ho vypýtať: potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Vypíšte si tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Predpísané tlačivo si stiahnite kliknutím tu: Vyhlasenie o poukazani 2% z daní pre Centrum Venuša.

Z riadku č. 24 z Potvrdenia vypíšte sumu  do riadku č. 12 vo Vyhlásení.
Do riadku č.13 vypočítajte 2% zo sumy ktorú ste prepísali. Vzorec na výpočet 2 % je (Výška dane / 100) x 2. 

Toto vypísané VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM od zamestnávateľa nám odovzdajte (alebo pošlite mailom), alebo ho odneste priamo na ktorýkoľvek daňový úrad do konca apríla.

Ďakujeme

 

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sám/sama:

V tlačive typu A, v VIII oddiely doplňte údaje nášho Občianskeho združenia.
V tlačive typu B, v XII oddiely doplňte údaje nášho Občianskeho združenia.

Názov:                   Centrum Venuša
Právna forma:        Občianske združenie
IČO:                       52560970
Ulica:                     K amfiteátru 2821/12
Mesto:                   Prešov

 

PSČ:                       08001

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

Ďakujeme

 

Ak patríte medzi s.r.o. , nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu:

Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:

  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalend
    árneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Kolónky pre poukázanie 1% (2%) v prípade právnickej osoby nájdete v VI. časti daňového priznania.

    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla).

Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2

Ďakujeme

 

Môžem prispieť aj inou formou?

Prispieť na fungovanie Občianskeho združenia môžete aj mimo zdaňovacieho obdobia a to formou daru vo Vami zvolenej sume na príslušné číslo účtu.

Názov:                   Centrum Venuša
Právna forma:        Občianske združenie
IČO:                       52560970
Ulica:                     K amfiteátru 2821/12
Mesto:                   Prešov
PSČ:                       08001
Bankový účet:    SK31 8330 0000 0025 0174 0794
IBAN: SK31 8330 0000 0025 0174 0794
Do poznámky napíšte pre identifikáciu platby:      Darujem/Dar
Ďakujeme